Aula de formació de la BCUM

La Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) compta amb una aula de formació.

Equipament de l'aula de formació

  • 1 ordinador per al formador
  • 24 ordinadors per als estudiants
  • 1 canó projector fixe
  • 1 pissarra digital
  • El programari instal·lat és el mateix que totes les aules informàtiques de l'EPSEM

Ús de l'aula

L'ús d'aquesta sala està reservat a professors o personal del Campus Universitari de Manresa que necessitin un espai per a dur a terme una activitat formativa d'interès per a la comunitat universitària. Per a reservar l'aula cal que feu la reserva mitjançant l'aplicatiu de reserva de recursos Nova finestra de l'EPSEM (només per a personal UPC) o enviar un missatge a biblioteca.bcumNova finestraupc.edu.

 

Darrera actualització: 4/9/2015