Àrea de Recursos Electrònics de la BCT

Els recursos electrònics són un element clau en el funcionament de les biblioteques. Els objectius de la planificació estratègica global de la UPC, de les diferents Unitats Estructurals del Campus i de les Biblioteques de la UPC estan lligats a les TIC i la seva introducció a les tècniques de formació i aprenentatge de la universitat.

És per això que la Biblioteca del Campus posa a disposició dels usuaris l’Àrea de Recursos Electrònics (ARE),  un espai destinat a l’autoaprenentatge i a la formació de tota la comunitat mitjançant l’ús de les NTIC, i per a la qual cosa s’ha equipat amb 20 PC convertits en estacions de treball, equipats amb una xarxa que integra tots els serveis d’informació de la biblioteca i del campus, i des dels quals es té accés a qualsevol altra font externa d’informació electrònica i/o digital.

Accés

L'accés és restringit a membres de la comunitat UPC i usuaris autorizats (informeu-vos al taulell de la 2a planta de la Biblioteca).

Les dades d'accés són les mateixes que a la resta d'aules informàtiques del campus:

  • usuari:             nom.cognoms
  • contrasenya:    DNI+lletra

Programari

El programari actual és:                    

Maple 16        Microsoft Office 2010        Minitab 16
Mozilla Firefox   SolidWorks 2011   Audacity
AutoCAD 2011   ShareX 6.4   Calibre
Creo Parametric 1.0   MATLAB R2012a   7-Zip
SolidEdge v18        

No es permet la instal·lació de programes externs a la configuració original.

Feu servir memòries USB per guardar els vostres arxius ja que en reiniciar el sistema es perd qualsevol dada.

Normativa

Els treballs i/o consultes que es realitzin a l'ARE han de tenir finalitats acadèmiques i/o de recerca.

L'ARE forma part de la Biblioteca i està subjecte a la mateixa normativa.

Darrera actualització: 19/9/2014