Accés a la informació

Referències extretes del catàleg

Imagina que necessites el llibre Gaia: una ciencia para curar el planeta de James Lovelock.

Després de buscar-lo al catàleg de les biblioteques de la UPC per autor, títol o paraula clau i trobar-lo, cal que sàpigues:

 • A quina biblioteca es troba
 • La seva disponibilitat

Al catàleg apareix una pantalla com aquesta:

Pantalla catàleg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el document que vols es troba disponible ja el pots anar a buscar al prestatge. Però com pots saber a quin prestatge es troba el llibre?

La signatura serà l’element que et doni la ubicació exacta dins la biblioteca.

Què és la signatura?

És un codi alfanumèric que identifica de manera precisa la matèria de cada document.

La signatura no sempre indica la matèria del document: poden ser codis que indiquin un tipus de document (PFC per exemple) o un número de registre del llibre.

A més, ajuda a la seva localització dins el fons de la biblioteca. Correspon a l’adreça d’un document als prestatges i pot ser diferent a cada biblioteca.

On es troba la signatura al catàleg de les Biblioteques de la UPC?

Si mirem la mateixa pantalla anterior, les signatures són el conjunt de números i lletres que es troben a la columna topogràfic.

I si finalment no trobo el document als prestatges?

 1. Verifica al catàleg que el document està realment disponible.
 2. Assegura’t que estàs a la biblioteca indicada i a la secció apropiada consultant el plànol.
 3. Mira sobre les taules i carros per si el document està per guardar.
 4. Demana ajuda al personal.

Referències extretes d'una base de dades

Com localitzar documents documents extrets d'una base de dades:

Monografia

Per localitzar una monografia has d’interrogar el catàleg per veure si la biblioteca té el document.

 1. Busca per autor, títol o paraula clau i anota la signatura per localitzar-lo a la prestatgeria.
 2. Si la biblioteca no té la monografia pots sol·licitar-la a través del Servei d'Obtenció de Documents (SOD) .

Capítol de llibre

Per trobar un capítol de llibre dins del catàleg de la biblioteca:

 1. Busca'l pel títol de la monografia.
 2. Anota la signatura del document per anar a consultar-lo.

Article de revista

Localitzar un article de revista:

Article accessible a partir d'una base de dades

La majoria de bases de dades permeten accedir al text complet de l'article. L'accés al text complet pot estar restringit als subscriptors de la base de dades o revista.

Article NO accessible a partir d'una base de dades

Alternativament, es pot fer una cerca al catàleg buscant pel títol de la revista per saber si la biblioteca té la publicació que estem buscant.

Tesi

Per localitzar una tesi has d’interrogar el catàleg per veure si la biblioteca té el document. Les tesis de la UPC també pots buscar-les al portal UPCommons .

Si la biblioteca no té la tesi pots:

 1. Consultar altres catàlegs de biblioteques universitàries
 2. Consultar Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)
 3. Sol·licitar-la a través del SOD

Com citar...

Segons el tipus de document, cal seguir unes pautes diferents per crear-ne les referències bibliogràfiques:

Darrera actualització: 6/6/2018