Intranet BUPC

Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Enviar per correu electrònicVersió per a imprimir

 

Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) és una organització sense ànim de lucre que ha desenvolupat un identificador únic per als autors de treballs científics.

Aquesta iniciativa, recolzada pels principals editors (Hindawi, Nature Publishing Group, Thomson Reuters, Elsevier ...) i institucions de recerca (CERN, MIT, California Tech, ...), vol garantir no només la distinció inequívoca de la producció científico-tècnica dels investigadors, sinó també un mètode efectiu per poder enllaçar les activitats de recerca referenciades en diferents sistemes d'informació.

Què és l'identificador ORCID?

 • ORCID és un identificador, format per 16 dígits i basat en la norma ISO 27729:2012, que permet als investigadors disposar d'un codi d'autor persistent i inequívoc que els hi permet distingir clarament la seva producció científico-tècnica.

D'aquesta manera, s'eviten confusions relacionades amb l'autoria d'activitats de recerca portades a terme per investigadors diferents amb noms personals coincidents o semblants.

 • La identificació de la producció mitjançant ORCID també garanteix una interacció correcta entre els diversos sistemes de recuperació d'informació existents com, per exemple, les bases de dades bibliogràfiques. Per tant, ORCID possibilita l'enllaç de les activitats de recerca d'un mateix autor referenciades a diferents sistemes d'informació.
 • Per altra part, ORCID està integrant l'identificador en cicles de treball propis de la comunicació científica com, per exemple, la submissió d'articles als editors.
 • L'apreciació dels avantatges detallats anteriorment per part de la comunitat científica internacional es mostra a la següent gràfica on, tal i com es por comprovar, es detalla el creixement indiscutible dels nous investigadors registrats a ORCID:

 

 


Com es pot sol·licitar?

 • En el moment del registre, l'usuari pot activar dues alertes amb què rebre les novetats relacionades amb ORCID i qualsevol canvi que afecti el propi registre personal.


Quines dades es poden detallar al registre ORCID?

 

Un cop obtingut l'identificador ORCID, mitjançant el registre explicat a l'apartat anterior, l'investigador ha d'incloure la següent informació al sistema:

Informació personal

 • En el cas de la casella "Email", es recomana la inclusió d'una adreça de correu electrònic institucional.
 • La casella "Other names" permet la inclusió de possibles variants del nom personal amb què un mateix autor pot ser referenciat als diversos sistemes d'informació (en cas que es vulgui introduir més d'una forma variant, cal fer-ho separant-les mitjançant un punt i coma).

En relació a aquesta diversitat, les "Recomanacions d'elaboració del Nom Bibliogràfic Únic (NBU)" ofereixen als autors membres de la UPC unes pautes a tenir en compte a l’hora de triar una forma normalitzada tant del nom personal com de la pròpia filiació institucional (Vegeu l'apartat "Relació amb altres sistemes d'identificació").

Publicacions científico-tècniques

 • La inclusió de les publicacions de cada investigador al registre ORCID es pot fer de forma manual o de forma automàtica, en cas que aquestes tinguin un DOI (Digital Object Identifier) o estiguin incloses a CrossRef, Europe PubMed Central, Web of Knowledge o SCOPUS.
 • Aquesta inclusió es pot fer activant la icona "Update" de l'apartat "Works" de la interfície

 

Altres activitats

 

El sistema preveu la futura inclusió de tres apartats al registre personal amb què l'investigador podrà gestionar la informació relacionada amb les seves afiliacions, subvencions i patents.

Nivell de confidencialitat de la informació

 

La informació registrada a ORCID pot ser visualitzada amb els següents nivells de confidencialitat:

La informació marcada amb el nivell "Públic" es mostra públicament i pot ser emprada per qualsevol usuari
La informació marcada amb el nivell "Limited" pot ser visualitzada per l'investigador i per terceres persones de la seva confiança
La informació marcada amb el nivell "Private" només pot ser visualitzada per l'investigador (no per tercerces persones)

La URL http://orcid.org/ seguida del propi identificador ORCID 0000-XXXX-XXXX-XXXX mostrarà públicament només aquella informació que l'investigador hagi marcat com a pública.

 Exemple: http://orcid.org/0000-0001-7276-2942

Podeu trobar més informació sobre la política de privacitat d'ORCID a la següent adreça:

 http://about.orcid.org/privacy-policy

Actualització de les dades

 

L'investigador pot modificar la informació registrada a ORCID en qualsevol moment mitjançant la icona Update", la qual apareix a tots els apartats.


Relació amb altres sistemes d'identificació

 

Interoperabilitat amb altres sistemes d'identificació (Scopus Author ID, WOK ResearcherID, ...)

 

A diferència d'altres identificadors d'autor ja existents (Scopus Author Identifier, WOK ResearcherID, VIVO, Author Resolver, Inspire, IraLIS o RePEc), el sistema ORCID es caracteritza per:

 • ORCID és un sistema independent, sense cap lligam editorial.
 • ORCID és un sistema d'aplicació global, la qual cosa permet enllaçar els registres dels seus usuaris amb altres sistemes d'identificació d'autors.

Per exemple, actualment els investigadors ja poden incloure automàticament les seves publicacions al registre ORCID, en cas que aquestes tinguin un DOI (Digital Object Identifier) o estiguin incloses a CrossRef, Europe PubMed Central, Web of Knowledge o SCOPUS.

A més, ja s'ha verificat la compatibilitat d'ORCID amb VIVO i s'està treballant per fer el mateix amb els altres identificadors.

Tal i com s'explica a les següents recomanacions, també cal tenir en compte que les plataformes Scopus i Web of Knowledge ofereixen eines que permeten la unificació de les possibles formes duplicades dels autors i l'obtenció del corresponent identificador personal únic (Scopus Author ID i WOK ResearcherID):

 Unificació del nom d'autor a Scopus i a Web of Knowledge

Nom Bibliogràfic Únic (NBU)

 

Independentment del codi ORCID que tingui cada investigador, aquest ha de signar les seves publicacions amb el seu nom personal i filiació institucional.

Aquestes signatures poden presentar variants segons l'investigador hagi detallat un o dos cognoms, inicials o formes completes del nom propi, sigles o noms sencers de la institució a què pertany, etc.

Tot i que l'objectiu d'ORCID és resoldre aquest problema, es recomana igualment als investigadors emprar sempre la mateixa signatura en les seves publicacions pels següents motius:

 • L'ús d'una signatura normalitzada evita l'aparició de noms d'autor erronis a algunes bases de dades que consideren com a cognom la darrera paraula del nom personal i que abreugen els elements restants del mateix a la seva inicial (la qual cosa genera formes incorrectes dels autors que han signat les seves publicacions amb dos cognoms).
 • L'ús de la mateixa forma del nom dels autors a totes les publicacions garanteix la recuperació d'aquests als sistemes que encara no estan sincronitzats amb ORCID.
 • De moment, el codi ORCID no treballa la identificació de les filiacions institucionals. Per tant, la indicació d'aquestes de manera variant a les publicacions impedeix una recuperació real de la producció científica de la universitat.

Els autors membres de la UPC que vulguin obtenir una forma normalitzada del seu nom personal i filiació institucional poden consultar les següents recomanacions:

 Recomanacions d'elaboració del Nom Bibliogràfic Únic (NBU)"

Per altra part i tal i com s'ha dit al punt anterior, les plataformes Scopus i Web of Knowledge han implementat eines que permeten la unificació de les possibles formes duplicades dels autors i l'obtenció del corresponent identificador personal únic (Scopus Author ID i WOK ResearcherID):

 Unificació del nom d'autor a Scopus i a Web of Knowledge


On puc trobar més informació?

 

Es pot trobar més informació als següents recursos:

 ORCID > Help & FAQ

 ORCID > Feedback & Support 

 Elsevier. What is ORCID?

 Garcia, C. Orcid: un sistema global para la identificación
de investigadores.
El profesional de la información. Vol. 21, no. 2 (marzo-abril 2012), p. 210-212. 

 Haak, L., Fenner, M., Paglione, L., Pentz, E., Ratner, H. ORCID : a system to uniquely identify researchers. Learned publishing. Vol. 25, no. 4 (October 2012), p. 259-264.

Comparteix aquest contingut amb:
La seva puntuació: Cap Mitjana: 3 (3 votes)

CercaEsdeveniments propers

 1. Club de Lectura Biblioteca ETSEIB
  • afegir al google calendar
  • Comença el dia: Dimecres, 7 de Maig
  • Hora d'inici: 14:00
  • Hora d'acabament: 15:00
  • A on: Departament d'Electrònica, Edifici ETSEIB, Planta 9
  • Descripció: Tertúlia sobre el llibre: Invasió subtil de Pere Calders