Novetats a Bibliotècnica

Deu raons per publicar a UPCommons

Vols més visibilitat i impacte per als teus treballs? Vols assegurar-ne la disponibilitat i la preservació a llarg termini?

Darrera actualització: 15/10/2018

Deu raons per publicar a UPCommons

Vols més visibilitat i impacte per als teus treballs? Vols assegurar-ne la disponibilitat i la preservació a llarg termini?

Darrera actualització: 15/10/2018

Nous manuals universitaris a Ingebook

A la plataforma Ingebook podeu consultar manuals universitaris, editats principalment en castellà per McGraw-Hill i Pearson.

Darrera actualització: 15/10/2018

Nous manuals universitaris a Ingebook

A la plataforma Ingebook podeu consultar manuals universitaris, editats principalment en castellà per McGraw-Hill i Pearson.

Darrera actualització: 15/10/2018

Nous manuals universitaris a Ingebook

A la plataforma Ingebook podeu consultar manuals universitaris, editats principalment en castellà per McGraw-Hill i Pearson.

Darrera actualització: 15/10/2018

Carnet UPC al mòbil

Instal·la't el carnet de la UPC al mòbil i podràs fer el préstec de documents a la màquina d'autopréstec i al taulell de la Biblioteca.

Darrera actualització: 16/10/2018

Accés a la biblioteca digital

Activa en 5 passes l’accés als recursos electrònics (revistes, llibres, bases de dades) des de dins i fora de la UPC.

Darrera actualització: 16/10/2018

Time to talk: nova convocatòria

Si t'interessa... Participar en activitats de pràctica informal d'anglès. Millorar les teves habilitats de comprensió oral. Treballar la fluïdesa oral.

Darrera actualització: 5/10/2018

Lloguer d'armariets

Per només 20€ la Biblioteca posa a la vostra disposició el servei de lloguer d'armariets per un curs, de l'1 de setembre al 30 de juny, disponible a les Plantes 0, 1, 2 i 3.
 

Darrera actualització: 15/10/2018

Nou cercador a la UPC

Estrenem DiscoveryUPC, una nova eina de cerca en fase beta per trobar articles, proceedings, revistes, llibres, bases de dades, recursos en paper disponibles a les biblioteques de la UPC i la produ

Darrera actualització: 23/9/2018

Pàgines