Sol·licituds catalanes de patents

L'Observatori de la Recerca, publicat per l'IEC, recull que les sol·licituds catalanes de patents estatals han baixat un 31,9 % en el període 2008-2014, mentre que el global de les sol·licituds espanyoles en el mateix període ha descendit un 19,9%. Aquest indicador, facilitat per l’Oficina Española de Patentes y Marcas, mostra que Catalunya ha perdut el lideratge estatal en favor de Madrid i Andalusia.

Darrera actualització: 21/4/2015