Publiqueu en obert i sense cost amb RSC

La subscripció de la UPC a les revistes de la Royal Society of Chemistry (RSC) permet que autors de la Universitat publiquin quatre articles en accés obert en alguna de les revistes d'aquesta editorial sense cap despesa.
Els autors UPC que siguin corresponding author interessats en publicar en aquestes condicions han de fer arribar un missatge a info.biblioteques[at]upc.edu. L'assignació dels quatre bons disponibles es farà estrictament per ordre d'arribada.

Darrera actualització: 12/9/2018