Publicació científica en les àrees de matemàtiques i estadística i investigació operativa

El present estudi bibliomètric dóna continuïtat a l’Estudi comparatiu de la publicació científica en les àrees de matemàtiques i estadística i investigació operativa a la UPC vs. altres universitats d’àmbit internacional (2008-2017).

Darrera actualització: 15/10/2018