Projectes final de carrera / Treballs fi de grau

 La biblioteca ETSAV ha introduït a UPCommons, prèvia autorització de l'autor, els projectes fi de carrera/treballs fi de grau aprovats a l'ETSAV a partir de l'any 2008. Tots els projectes fi de carrera/treballs fi de grau s'han de dipositar a la biblioteca ETSAV abans de fer els tràmits per obtenir el títol. Consulteu les recomanacions  per l'entrega del PFC/TFG en format digital.

Darrera actualització: 18/10/2018