Posada en marxa del Punt Digital

La biblioteca ha habilitat un espai destinat  a la comunitat universitària pel desenvolupament de treballs o activitats acadèmiques que poden requerir de l’ús d’un certificat digital o bé l’ús d’una videconferència mitjançant el programari Skype.

Punt digital a la Biblioteca EPSEVG
Darrera actualització: 10/7/2014