Novetats al portal FUTUR

Posem en marxa una nova versió de FUTUR que incorpora novetats com la visualització dels projectes R+D+I no competitius que no disposen de clàusula de confidencialitat o la nova secció "Racó personal". 

La nova versió incorpora les funcionalitats següents:

  • Sala de premsa a les fitxes del investigadors i organització
  • Visualització dels projectes no competitius a partir del 2016
  • Visualització dels investigadors que ja no pertanyen a la UPC a les fitxes d'organització
  • Guardar i rebre avisos de cerques realitzades al portal
  • Nou racó personal que centralitza i facilita l'edició de les dades d'investigadors i organització
  • Nou simulador que permet fer agregacions de la producció científica d'investigadors i organització

 

FUTUR. Portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC
Darrera actualització: 16/2/2017