Noves revistes subscrites

Ja podeu consultar les noves revistes que hem subscrit des de les biblioteques: sobre organització i administració d'empreses, tres revistes de l'Academy of Management Review; la Journal of Natural Fibers d'enginyeria tèxtil i l'International Journal of Design Engineering sobre disseny.
Podeu consultar-les a través del catàleg o directament a la URL clicant el botó eBIB.

Darrera actualització: 3/8/2018