Journals for free

Journal for free és una plataforma multidisciplinar que conté més de 15.000 revistes open access la majoria de les quals estan indexades a PubMed, Scopus o les bases de dades de Thomson Reuters. Una de les diferències respecte al DOAJ és que llista totes les revistes amb qualsevol tipus d'accés obert, encara que tinguin un període d'embargament.

Journals for free
Darrera actualització: 4/5/2016