Informe bibliomètric bimestral del CBL: setembre-octubre 2017

Dades extretes de la base de dades Scopus.

Darrera actualització: 18/11/2017