Informe bibliomètric bimestral del CBL: novembre-desembre 2017

Dades extretes de la base de dades Scopus.

Darrera actualització: 21/1/2018