Informe bibliomètric bimestral del CBL: juliol-agost 2017

Dades extretes de la base de dades Scopus (consulta feta el 28 d'agost de 2017).

Darrera actualització: 21/9/2017