Estudi de la publicació científica de la UPC i l’ETSETB (2006-2016)

L'informe es centra en la publicació científica especialitzada en l'àmbit temàtic propi de l'ETSETB: l'enginyeria de telecomunicacions i l'electrònica. Es comparen indicadors bibliomètrics de la UPC i l'ETSETB amb els d'altres universitats nacionals, europees i internacionals amb activitat de recerca notable en l'àrea de les telecomunicacions i l'electrònica.

Darrera actualització: 20/4/2018