Carnet UPC al mòbil

El web mòbil de les Biblioteques de la UPC ha incorporat la possibilitat d'accedir, prèvia validació, al carnet UPC. Aquesta versió del carnet és d'ús exclusiu a les Biblioteques de la UPC i permet accedir al servei de préstec. En un primer moment es pot utilitzar a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (Campus Nord) i a la BCBL

Carnet al mòbil
Darrera actualització: 24/5/2017