Accés a JCR

Es pot accedir a JCR tot i que en aquests moments apareixen missatges d'error que porten a confusió.
Per accedir a Journal Citation Reports (JCR):

  1. Seleccioneu aquest recurs des del llistat de bases de dades a Bibliotècnica o des del llistat de recursos eBiB (Valideu-vos amb les credencials UPC si no ho heu fet abans.).
  2. Ignoreu els missatges d'error. A la part superior de la pantalla, feu clic a "Journal Citation Reports".
  3. Anireu a la pantalla d'accés. A l'apartat "Institutional (Shibboleth) Sign In", seleccioneu "Federation of Spain by FECYT" i feu clic a "Go".
  4. Consulteu el recurs.

Estem treballant per resoldre la incidència amb el proveïdor al més aviat possible. Dsiculpeu les molèsties.

Darrera actualització: 30/1/2018