Coneix la BRGF

Benvingut i benvinguda a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté!

La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) va ser inaugurada al desembre del 1996. Dóna servei principalment als tres centres del Campus Nord: E.T.S d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona Nova finestra (ETSETB), E.T.S d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona Nova finestra (ETSECCPB) i la Facultat d'Informàtica de Barcelona Nova finestra (FIB), així com als departaments i centres de recerca tecnològica ubicats al mateix campus. La nostra orientació és decididament de servei cap a les necessitats d’aprenenentatge i de recerca dels nostres usuaris, especialment des d’un enfocament tecnològic i sense oblidar l'oferta de serveis i productes per a activitats no estrictament acadèmiques.

Miquel Codina Vila
Cap de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF)

 

Informació específica de la Biblioteca

Darrera actualització: 18/7/2018