EUETIB: segona quinzena juliol 2015

Hores obertura o tancament: 
08:30 a 14:30. P1 tancat