Intranet BUPC

ScienceDirect

Enviar per correu electrònicVersió per a imprimir

ScienceDirect és una base de dades de revistes i llibres editats per Elsevier i per altres editorials com Academic Press, North Holland o Pergamon. 

ScienceDirect conté revistes publicades des de l'any 1995, així com llibres de diferents temàtiques: agricultura, arts i humanitats, biologia, ciència dels materials, ciències socials, economia, enginyeria civil, enginyeria química, enginyeria informàtica, física, matemàtiques, medi ambient, medicina i sociologia.


Des d'on s'hi pot accedir?

 • Els llibres i revistes electròniques de ScienceDirect són consultables des d'ordinadors connectats a la xarxa UPC, Biblioteca de Catalunya i biblioteques de la UB, UAB, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, UVic, UJI i UIB.

 • En cas que es necessiti accedir-hi des d’ordinadors externs a la xarxa UPC, es pot fer mitjançant el nostre Servei d’accés remot.


Quines són les opcions de cerca?

 

Les opcions de cerca per recuperar la informació són:

Quick search

 • Al menú superior sempre apareix una opció de cerca ràpida que permet buscar els termes indicats al títol del llibre o revista, nom de l'autor, paraula clau o localització concreta de l'article. A més, aquesta cerca es pot filtrar segons es vulguin recuperar textos o imatges.

 • En funció de la pàgina des d’on es vol fer la cerca, el sistema permet buscar a tots els recursos o bé limitar la cerca al recurs de la pàgina des d’on s’executa la cerca. Així, si s’executa la cerca des de la pàgina d’una revista en concret, es pot fer la cerca buscant a tots els recursos (revistes, llibres, etc), a totes les revistes, o només al títol concret. 

Advaced search 

 • Des de l’opció Search de la barra d'eines superior, es poden fer cerques avançades a tots els recursos (All sources), revistes (Journals), llibres (Books) o imatges (Images).
 • A més, si es volen fer cerques expertes mitjançant operadors booleans (en lloc de menús desplegables) només cal activar el botó Expert search de la mateixa pantalla.

 

 

Search All sources

 • La prestació "Search all sources" permet recuperar tots els llibres i revistes disponibles a ScienceDirect, amb la possible combinació de diversos termes extrets dels camps resum, títol, paraula clau, autor, títol de revista o llibre, referències, ISSN, afiliació, text complet.
 • A més, es pot indicar si la cerca es vol fer a tots els recursos o només als marcats com a favorits, així com limitar els resultats a un àmbit temàtic i/o cronològic (segons la data de publicació).
 • Els operadors que es poden fer servir per combinar aquests termes de cerca són els següents, els quals es poden utilitzar simultàniament mitjançant els parèntesis:

Operadors booleans

 1. AND: fa la intersecció entre els termes que van units amb aquest operador.
 2. OR: fa la unió entre els termes que van units amb aquest operador.
 3. AND NOT: fa l’exclusió de termes concrets que no es volen recuperar.

Operadors de proximitat

 1. W/nn: especifica la proximitat entre termes, on "nn" és un número de 1 a 255.
 2. PRE/nn: el primer terme ha de precedir el segon en un número màxim especificat de paraules.

Truncaments

 1. *: reemplaça un o diversos caràcter a qualsevol part d’un terme.

Search Journals 

 • Aquesta cerca ofereix les mateixes prestacions que la cerca "Search all sources", però limitada a les revistes subscrites.
 • A més, permet indicar el tipus de document que es vol recuperar (article, editorial, comunicació, etc), així com precisar el volum, número i pàgines de l’article objecte de cerca.

Search Books

 • Aquesta cerca ofereix les mateixes prestacions que la cerca "Search all sources", però limitada als llibres subscrits.
 • A més, permet precisar el volum i pàgines del capítol objecte de cerca. 

Search Images

 • Aquesta cerca ofereix les mateixes prestacions que la cerca "Search all sources", però limitada a les imatges de la base de dades i sense la possibilitat de poder filtrar els recursos marcats com a favorits.
 • A més, permet indicar el tipus d'imatge que es vol recuperar (figures, taules o vídeos).

Browse

 • La pestanya Browse de la barra d'eines superior permet accedir alfabèticament a títols concrets de llibres o revistes, així com navegar per un arbre temàtic des d'on poder seleccionar els àmbits d'interès.

 


Com treballar els resultats? 

 • Els títols i volums als quals es té accés, tenen una icona verda a l’esquerra. Si la icona és blanca, és que no es té accés.
 • Quan s’executa una cerca i es visualitzen els resultats, hi ha dues opcions per guardar la cerca:

   

  • Save search: la cerca queda guardada i es pot recuperar des de l’opció Search History. Per usar aquesta opció, abans d’executar la cerca cal clicar sobre Turn on, botó que es troba a la part inferior de la pàgina de cerca.
  • Save as search alert: aquesta opció permet guardar una cerca com una alerta, de manera que es rep una alerta per correu electrònic cada vegada que la cerca produeix nous resultats. Cal registrar-se.

 • També hi ha diverses opcions per guardar els resultats de la cerca:

   

  • E-mail articles: permet enviar per correu electrònic el resultat íntegre d’una cerca, o només les citacions dels articles que prèviament s’hagin seleccionat
  • Export citations: permet exportar citacions dels articles per elaborar bibliografies. Accepta format RIS (ProCite, Reference Manager, EndNote), i també format ASCII. 
  • Download PDFs: permet guardar els fitxers PDF.
  • Open all previews: visualitza no només la referència bibliogràfica del document, sinó també l'abstract corresponent
  • Per altra part, també es permet la descàrrega als dispositius mòbils actuals  (Sony ® Reader, KindleTM Amazon, iPhone ®, iPadTM, Barnes & Noble nookTM, etc.).


 Quins serveis personalitzats ofereix?

 • La pestanya superior Alerts permet crear diverses alertes sempre i quan l'usuari s'hagi registrat prèviament:

   

  • Search alerts: permet guardar una cerca com una alerta, de manera que es rep una alerta per correu electrònic cada vegada que la cerca produeix nous resultats.
  • Volume/issue alerts: permet subscriure’s als sumaris electrònics de les revistes, per poder-los rebre per correu electrònic.
  • Citation alerts: permet rebre una alerta quan un article surt citat en qualsevol altra publicació inclosa a ScienceDirect
  • Topic alerts: permet rebre una alerta dels documents sobre el tema o temes prèviament indicats.
 • La pestanya superior My settings permet la creació d'una col·lecció de títols favorits, anar a la pàgina d’alertes o bé canviar les pròpies dades personals i contrasenya. També és necessari registrar-se prèviament.


On puc obtenir més informació?

CercaEsdeveniments propers

 1. Club de Lectura Biblioteca ETSEIB
  • afegir al google calendar
  • Comença el dia: Dimecres, 7 de Maig
  • Hora d'inici: 14:00
  • Hora d'acabament: 15:00
  • A on: Departament d'Electrònica, Edifici ETSEIB, Planta 9
  • Descripció: Tertúlia sobre el llibre: Invasió subtil de Pere Calders