Intranet BUPC

Índexs bibliomètrics per avaluar la producció científica

Enviar per correu electrònicVersió per a imprimir

 

Els índexs bibliomètrics serveixen per:

 • avaluar la producció científica dels investigadors i institucions.
 • mesurar l'impacte dels autors a partir de les seves publicacions.
 • determinar la qualitat de les revistes i dels articles.

Universitats i altres organismes els utilitzen per avaluar i finançar la recerca.

Cada índex bibliomètric o la combinació entre ells serveix  per analitzar criteris diferents.


Com conèixer el quartil d'una revista ISI

Si un llistat de revistes s'ordena de major a menor factor d'impacte i es divideix en quatre parts iguals, cadascuna d'aquestes parts és un quartil. Les revistes amb el factor d'impacte més alt se situen en el primer quartil, així doncs, en una llista de 100 títols, el primer quartil són els primers 25 títols i aquests seran els més valorats.

Serveix per saber la impòrtància relativa d'una revista dins la totalitat de revistes de la seva matèria.

El quartil d'una revista es pot obtenir a partir de la cerca a la base de dades ISI Journal Citation Report dins la plataforma Web of Science.


Factor d'immediatesa

Mesura la rapidesa en què els articles d'una revista se citen el mateix any en què han estat publicats. Aquest índex es calcula dividint el nombre de cites a articles publicats en un any determinat, pel nombre d'articles publicats aquell mateix any.

El factor d'immediatesa d'una revista es pot obtenir a partir de la cerca a la base de dades ISI Journal Citation Report dins la plataforma Web of Science.


Vida mitjana de citacions

S'obté la mitjana de la distribució dels anys d'antiguitat de les referències bibliogràfiques que inclouen un conjunt concret de documents. Aquest índex s'utilitza per avaluar les col·leccions:

 • Vida mitjana de citacions rebudes: és l'edat a partir de l'any actual (any del JCR seleccionat) del 50% dels articles citats de la revista
 • Vida mitjana de citacions incloses: és el nombre d'anys de publicació, a partir de l'any en curs, que representa el 50% de les actuals citacions publicades per una revista en les referències dels seus articles

 

La vida mitjana d'una citació es pot obtenir a partir de la cerca a la base de dades ISI Journal Citation Report dins la plataforma Web of Science.Scimago Journal Rank (SJR)

Índex desenvolupat pel grup SCImago com alternativa al JCR. Mesura la visibilitat de les revistes que es troben a la base de dades Scopus.


Source Normalized Impact Paper (SNIP)

Indicador desenvolupat per la Universitat de Leiden per a Scopus. Relaciona el nombre de cites per article i el potencial de citació en el seu camp temàtic.

Es pot cercar des de la opció Analytics de la base de dades Scopus.

 


Índex h

Fruit del treball d'un professor de física de la Unviersitat de California, anomenat Jorge Hirsch, i té com a objectiu mesurar l'impacte de la recerca combinant qualitat i quantitat. La idea consisteix en agafar cadascun dels treballs d'un autor i ordenar-los de forma descendent en funció de les cites rebudes.

Aquest índex és una mesura de posició, concretament aquella en la qual el volum de cites és menor o igual al número d'ordre que ocupa l'article en una distribució descendent de les cites.

Ordre de l'article
Nombre de  cites
1 20
2 16
3 10

4

5

5 4

 

L'exemple mostra com l'Índex h en aquesta taula és de 4 (nombre de cites igual o superior al seu número d'ordre).

 

 

L'Índex H d'un autor es pot consultar a través de la  base de dades Web of ScienceScopus i Google Scholar Citation

Consulteu la Guia per buscar l'Índex H d'un autor a Scopus, Web of Science i a Google Scholar Citation.

  


Índex g

Índex elaborat pel professor Leo Egghe el qual consisteix en ordenar descendentment els articles produïts per un investigador segons el nombre de cites rebudes i elevar al quadrat l'ordre de l'article. Aquest índex dóna més rellevància als articles que tenen un alt nombre de cites.


Ordre de l'article Nombre de cites r2 Nombre cites acumulades
1 20 1 20
2 16 4 36
3 10 9 46
4 5 16 51
5 4 25 55
6 2 36 57

7

1

49

59

8 1 64 60
 

 

L'Índex g correspon a la darrera posició en la que el nombre de cites acumulades és igual o major que la posició al quadrat


Índex de col·laboració

Aquest indicador consisteix en el nombre mitjà de signatures que té una població de documents. Aquests poden ser d'una disciplina concreta, d'un tema, d'una revista.

Aquests estudis també es poden realitzar tenint en compte els centres de recerca.

 

European Reference Index for the Humanities (ERIH)

 


IN-RECS

Índex bibliomètric que s'actualitza cada any i que ofereix informació estadística a partir del recompte de cites bibliogràfiques. L'objectiu és determinar l'impacte científic de les revistes d'àmbit espanyol de ciències socials i urbanisme, dels autors que publiquen en aquestes i de les institucions on treballen. Complementa el JCR perquè IN-RECS conté revistes no presents a les bases de dades de l'ISI.

Consultable a través del portal IN-RECS 


CARHUS plus +

És un sistema d'avaluació de revistes científiques  dels àmbits de les ciències socials i les humanitats. La revisió es realitza cada dos anys. Darrera versió consultable .

 


Scimago Journal & Country Rank

Portal elaborat pel grup de recerca SCImago que inclou indicadors de revistes científiques i països a partir de la informació que es troba a la base de dades Scopus.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índex de referència creat i desenvolupat per l'European Science Foundation. Llista i classifica les revistes dins l'àmbit de les humanitats i permet indentificar l'excel·lència de les revistes.

 

Índex de referència creat i desenvolupat per l'European Science Foundation. Llista i classifica les revistes dins l'àmbit de les humanitats i permet indentificar l'excel·lència de les revistes.

CercaEsdeveniments propers

 1. Club de Lectura Biblioteca ETSEIB
  • afegir al google calendar
  • Comença el dia: Dimecres, 7 de Maig
  • Hora d'inici: 14:00
  • Hora d'acabament: 15:00
  • A on: Departament d'Electrònica, Edifici ETSEIB, Planta 9
  • Descripció: Tertúlia sobre el llibre: Invasió subtil de Pere Calders