Intranet BUPC

Préstec Consorciat (PUC)

Enviar per correu electrònicVersió per a imprimir

 

El PUC o Préstec Consorciat és un servei gratuït que permet als usuaris de les biblioteques de les institucions membres del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) sol·licitar i tenir en préstec documents d'una altra biblioteca del CBUC.

Els usuaris d'aquest servei poden sol·licitar els documents via web, a través del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) o bé presencialment en la biblioteca on pertanyen els documents (préstec in situ).

 


Usuaris del PUC

Són usuaris d'aquest servei els membres de les institucions del CBUC que pertanyen a les següents tipologies:

 • estudiants de grau, 1r i 2n cicle,
 • estudiants de postgrau, màsters i doctorands,
 • personal docent i investigador de les universitats i usuaris de la Biblioteca de Catalunya,
 • personal d'administració i serveis de les universitats i treballadors de la Biblioteca de Catalunya,
 • altres usuaris autoritzats per la seva institució per a fer ús d'aquest servei (en el cas de la UPC, PAS del Grup UPC i PDI/PAS jubilat)

Els usuaris han d'estar registrats en la base de dades de la seva institució i no trobar-se bloquejats en el servei de préstec de documents de la seva biblioteca. Si un usuari està suspès de préstec en la seva biblioteca ho estarà també del PUC.


Quins documents es poden demanar en préstec

Tots els de les biblioteques del CBUC, excepte els que cada biblioteca pugui excloure, com ara bibliografia recomanada a les guies docents, obres de referència, revistes o llibre antic, a més d’aquells documents que ja tenen unes condicions de préstec restringit a la seva institució. Aquests documents exclosos estan identificats en el CCUC com a ÚS LOCAL.

Si la pròpia institució té algun exemplar disponible, l'usuari no pot sol·licitar el document a través del CCUC. En aquest cas pot reservar-lo a través del Catàleg de la pròpia institució.

Els sistema només admet una reserva sobre els exemplars prestats.  

 


Quants documents es poden tenir en préstec i per quants dies

Tipus d'usuari Número de documents Dies de préstec documents impresos) Dies de préstec (documents audiovisuals)
Estudiants de grau, 1r i 2n cicle 4 10 5
Estudiants de postgrau, màsters i doctorands 8 20 5
Personal docent i investigador de les universitats i usuaris de la BC 8 20 5

Personal d'adninistració i serveis de les universitats i treballadors de la BC

8 20 5
Altres usuaris autoritzats (PAS del Grup UPC i PDI/PAS jubilat) 4 10 5

El nombre màxim de documents inclou tant els que l'usuari hagi sol·licitat o tingui en préstec per PUC com els que estiguin retornant-se a la institució on pertanyen.

El període de préstec s'inicia en el moment en què l'usuari recull el document.


Com sol·licitar i recollir els documents

Es poden demanar directament a través del CCUC o bé presencialment a la biblioteca a la qual pertanyen els documents.

Per saber com sol·licitar documents a través del CCUC, consulteu l'apartat de com Sol·licitar documents a través del CCUC.

Un cop el document estigui a punt per recollir, rebreu un missatge de correu electrònic que us n'informarà. A partir d'aquest data tindreu quatre dies per recollir-lo.

Si us adreceu directament a la biblioteca a la qual pertany el document, serà imprescindible que us acrediteu amb el carnet de la UPC. Podeu fer  ús d'aquest servei a les biblioteques de les següents institucions:

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Biblioteca de Catalunya


Com renovar els préstecs

Els préstecs es poden renovar fins a 4 vegades, sempre i quan no hagin estat reservats per un altre usuari i la renovació es faci dins del termini de préstec.

Els usuaris de la UPC podeu renovar els préstecs a través de l'opció El meu compte del catàleg. Si teniu problemes durant el procés de renovació, contacteu amb la vostra biblioteca.

Cal tenir en compte que els documents prestats per PUC no es poden renovar a la institució propietària dels documents.


Com retornar els documents

Els usuaris de la UPC poden retornar els documents que tinguin per Préstec Consorciat a qualsevol biblioteca de la UPC o bé en qualsevol de les biblioteques de la institució a la qual pertany el document.

Cal tenir en compte que el préstec constarà al registre de l'usuari fins que la institució a la qual pertany el document l'hagi rebut.

L'usuari té l'obligació de retornar els documents quan finalitzi el termini de préstec, sempre que no tingui autoritzada cap renovació, i de fer-ho en les mateixes condicions físiques en què se li han prestat.


I si...

No es poden sol·licitar els documents des del CCUC

Alguns exemplars no disponibles pel PUC poden estar disponibles a través del servei de préstec interbibliotecari (podeu sol·licitar-los clicant +Info des del CCUC, o bé adreceu-vos al taulell de qualsevol biblioteca de la UPC.

Es tornen els documents amb retard

S'aplicarà un dia de penalització del servei per cada dia de retard i per cada document.

No es retornen  els documents o es retornen malmesos

L'usuari haurà de restituir-los amb exemplars de la mateixa edició o de característiques similars, si es troben exhaurits, o bé amb el valor equivalent segons fixi el CBUC anualment.

Fins que això no es compleixi, l'usuari quedarà exclòs d'aquest servei, amb independència d'altres mesures que es puguin aplicar.

S'han retornat els documents, però segueixen constant a l'usuari que els tenia en préstec

Adreceu-vos al taulell de préstec de qualsevol biblioteca de la UPC


Reglamentació

El Préstec Consorciat es regeix pel Reglament del servei de préstec consorciat (PUC) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, en vigor des del 16 de maig del 2011.

 

 

 

Comparteix aquest contingut amb:
La seva puntuació: Cap Mitjana: 2 (1 vote)

CercaEsdeveniments propers

 1. Club de Lectura Biblioteca ETSEIB
  • afegir al google calendar
  • Comença el dia: Dimecres, 7 de Maig
  • Hora d'inici: 14:00
  • Hora d'acabament: 15:00
  • A on: Departament d'Electrònica, Edifici ETSEIB, Planta 9
  • Descripció: Tertúlia sobre el llibre: Invasió subtil de Pere Calders
 1. 2014 Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC2014)
  • afegir al google calendar
  • Comença el dia: Dimarts, 14 de Octubre
  • Hora d'inici:
  • Hora d'acabament:
  • A on: Mexico City
  • Descripció: The 2014 International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions will be held at Mexico City, Mexico on 15 - 17 October, 2014. One day pre-conference course will be offered. http://www.sahc2014.mx
 2. 2014 Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC2014)
  • afegir al google calendar
  • Comença el dia: Dimarts, 14 de Octubre
  • Hora d'inici:
  • Hora d'acabament:
  • A on: Mexico City
  • Descripció: 2014 Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC2014) Mexico City, Mexico The 2014 International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions will be held at Mexico City, Mexico on 15 - 17 October, 2014. One day pre-conference course will be offered. http://www.sahc2014.mx