Intranet BUPC

Accés obert: cap a una nova comunicació científica

Enviar per correu electrònicVersió per a imprimir

 

Les universitats i les institucions de recerca d'arreu del món dediquen importants recursos a finançar la recerca. 

Fins ara les revistes científiques eren el principal mitjà de comunicació, difusió, accés i avaluacio de la recerca.
 

Amb Internet i les TIC apareix un nou canal de comunicació, molt més ràpid, eficaç i versàtil que modifica el model tradicional de comunicació científica. Per primera vegada, la comunitat científica té al davant l'oportunitat de publicar els seus resultats sense intermediaris i recuperar allò que ja era seu: la publicació final dels resultats de la recerca en les revistes científiques.

 

Al crit de "retornar la ciència als científics" estan sorgint infinitats de projectes sobre publicacions científiques a Internet i en accés obert. 

 


Irrupció de l'edició electrònica

L'explosió de la informació i l'aparició d'Internet capgiren la forma en què es difonen els resultats de la recerca: les grans editorials científico-tècniques adopten el nou mitjà tot oferint més volum d'informació i més prestacions de cerca, però al mateix temps també incrementen espectacularment el preu de les subscripcions.

Els grans editors s'incorporen a la publicació electrònica a través d'una nova modalitat de subscripció: l'accés a totes les revistes d'una editorial en un únic paquet, sovint multidisciplinari i estructurat en base de dades. Les empreses editorials es fusionen, esdevenint grans corporacions. El mercat editorial es concentra en unes poques mans.

 

El nou mitjà provoca un canvi substancial en el concepte de subscripció: en el model tradicional mantenir una subscripció anual a una revista siginifica adquirir tots els números publicats durant un any. En el nou model, subscriure una revista vol dir tenir accés durant un any a la informació publicada.

 

Al mateix temps, es produeix un augment continuat dels preus de les revistes científiques, molt per sobre de la inflació anual. Les societats científiques i les editorials unviersitàries es veuen amb dificultats per invertir en els nous mitjans d'edició i competir amb els grans editors. Algunes fins i tot desapareixen.

 


Els autors i l'edició 

La publicació de la recerca en accés obert comporta un seguit de beneficis i contrapartides per a l'investigador/a. Amb l'aparició dels formats electrònics alguns d'aquests guanys queden potenciats i d'altres són reinterpretats de manera diferent...
 • Visibilitat

  • La visibilitat de la recerca és més gran quant més difusió té el mitjà a través del qual es fa pública.

  • L'accés electrònic ha fet augmentar la visibilitat dels autors i l'accessibilitat de la recerca publicada a revistes.

  • L'aparició de servidors d'e-prints ha incrementat les opcions i oportunitats d'accés. 

 • Contribuir a temps 

La velocitat dels avenços científics i el seu impacte als mercats exigeix que la recerca arribi en poc temps a la comunitat científica. Moltes revistes tenen terminis de publicació molt llarga a causa dels controls de qualitat establerts pels processos de revisió de peer-review.

La publicació a servidors d'e-prints redueix el procés de publicació, però en algunes ocasions la fiabilitat dels continguts no queda prou garantida perquè no hi ha sempre un procés de revisió per parells. 

 • Recompensa i reconeixement

Els sistemes d'avaluació de la recerca més habituals es basen en el nombre de publicacions d'un autor, el nombre de citacions que altres autors fan de les seves publicacions i el factor d'impacte de les revistes en què publica.

Com a conseqüència les revistes de més difusió augmenten la seva demanda entre els autors que desitgen publicar

 

 • Construir comunitats d'interessos

La visibilitat de la recerca, unida a la possibilitat d'establir-hi contactes facilita la creació de xarxes d'investigadors.

Sovint l'aparició de noves disciplines porta de la mà l'aparició de noves publicacions. Les revistes constitueixen un espai de debat i d'intercanvi de noves aportacions.

 

 • Les condicions de les editorials

 

  Les condicions per editar sovint comporten la cessió total o parcial dels seus drets d'autor a l'editorial. Aquest fet impossibilita l'autor publicar en un altre mitjà.    

No obstant, en l'actualitat moltes editorials permeten la pràctica de l'autoarxiu, així com la publicació a servidors de preprints o postprints, sempre que sigui sense ànim de lucre.

 

Les editorials posen com a condició als autors l'acompliment d'estrictes especificacions de tractament de textos, imatges i gràfics a les quals els articles s'han d'ajustar. Alguns autors consideren que han passat a assumir unes tasques pròpies  dels editors.

 

Consultar Sherpa/Romeo 


Les universitats i la publicació

Es demana més recursos per a la recerca, però la universitat ha de pagar els investigadors/es, publicar els resultats, tenir accés a les millors revistes vinculades a cada àmbit de recerca.
Però si el coneixement científic emana i es redistribueix entre els investigadors de les universitats, el cicle actual de pagament no és massa costós i fins i tot il·lògic?
 • Investigació

El prestigi de les universitats es mesura, en part, per l'activitat investigadora dels seu personal docent i dels seus equips de recerca. Les publicacions dels investigadors i l'impacte d'aquestes són eines importants per mesurar i avaluar la recerca d'una institució.

 • Quantes vegades es paga una investigació?

  • La Universitat paga el temps de l'investigador perquè fàci la recerca.

  • La Universitat paga els laboratoris, equipament, etc, necessaris per a dur a terme la recerca

  • Quan la recerca ja està prou elaborada per a ser difosa a la comunitat investigadora, l'autor/a busca on publicar-la. Però sovint, cal pagar perquè una revista científica publiqui els resultats de la investigació.

  • Un cop el resultat de la recerca s'ha publicat, les biblioteques, en la seva funció de donar accés als recursos d'informació especialitzats paguen uns preus excessivament elevats per subscriure les revistes científiques que contenen aquestes investigacions.


Les biblioteques universitàries

Els preus de les revistes científiques augmenten molt per sobre del cost de la vida i les clàusules de les subscripcions a les publicacions de prestigi són abusives.

El model marcat pels grans editors comercials és insostenible i per aquest motiu les biblioteques universitàries han dut a terme diferents accions.

 • Els Consorcis

Les biblioteques universitàries s'agrupen en consorcis per tal de:

 • Comprar paquets d'informació que una institució sola difícilment podria adquirir.
 • Pressionar a les grans editorials i negociar millors preus.

La UPC és membre del CBUC (Consorci de Bibliotques Universitàries de Catalunya) que té per missió la de millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació. Gràcies a la subscripció consorciada, la UPC actualment té accés als paquets editorials més importants de revistes científiques. 

 • Suport a la publicació i creació de dipòsits institucionals

Les biblioteques donen suport a la publicació de les revistes de la Universitat i col·laboren en la publicació electrònica de les revistes de la Universitat.
Les biblioteques participen en la creació i gestió de dipòsits institucionals, per tal d'augmentar la visibilitat de la recerca.

 

CercaEsdeveniments propers

 1. Club de Lectura Biblioteca ETSEIB
  • afegir al google calendar
  • Comença el dia: Dimecres, 7 de Maig
  • Hora d'inici: 14:00
  • Hora d'acabament: 15:00
  • A on: Departament d'Electrònica, Edifici ETSEIB, Planta 9
  • Descripció: Tertúlia sobre el llibre: Invasió subtil de Pere Calders