Intranet BUPC

Ebrary/e-Libro

Enviar per correu electrònicVersió per a imprimir

 

Ebrary/e-Libro és una plataforma que dóna accés a més de 500 llibres electrònics multidisciplinars.


Com s'hi pot accedir?


Com buscar la informació?

 

1. Navegació pel sistema

 

La barra de navegació superior dóna accés a les següents prestacions:

 • "Información": pàgina principal de la plataforma.
 • "Buscar": recupera els últims resultats obtinguts, un historial de les cerques fetes i altres eines de cerca.
 • "QuickView": mostra el darrer document visualitzat mitjançant l'Ebrary/e-Libro QuickView Reader (aplicatiu que permet llegir, imprimir, copiar i fer anotacions dels documents).
 • "Estantería personal": permet recuperar els documents que s'han guardat a aquest espai personal, dels quals es poden fer anotacions així com organitzar-los en carpetes.

2. Tipus de cerca

 

Totes les pàgines de la plataforma, ofereixen els següents tipus de cerca:

 • Cerca simple, amb què poder buscar una o diverses paraules clau
 • Cerca avançada, amb què poder indicar el camp on es volen buscar les paraules clau

En cas que es vulgui, es pot afegir o treure criteris de cerca mitjançant les icones + i -

 • Cerca temàtica, amb què poder accedir directament als títols d'un tema concret

3. Operadors de cerca (simple i avançada)

 • Ebrary/e-Libro permet emprar els operadors booleans AND, OR i AND NOT (sempre en majúscules: )
  • Materials AND ceramic: recupera documents que contenen ambdues paraules
  • Materials OR  ceramic: recupar documents que contenen qualsevol de les dues paraules
  • Materials AND NOT ceramic: recupera documents que contenen la paraula "materials" però no "ceramic"
 • Si es vol fer una cerca per proximitat, aquesta es pot fer emprant l'operador WITHIN (també en majúscules):
  • Edison WITHIN-30 inventor: buscarà documents que continguin ambdues paraules i que estiguin a una proximitat de 30 paraules entre elles.
  • estrategias WITHIN-1 comerciales: buscarà documents que continguin ambues paraules juntes.
  • (automóvil WITHIN-10 eléctrico) OR (automóvil WITHIN-10 biodiésel): buscarà documents que tinguin la paraula "eléctrico" o "biodiésel" dins les 10 paraules de la paraula "automóvil"


 Com visualitzar i/o treballar els resultats?

 • Un cop feta una cerca, el sistema mostra els documents resultants ordenats per rellevància.
 • Aquesta bibliografia es pot exportar en format Excel activant l'opció "Exporte los resultados de la búsqueda".
 • Qualsevol cerca feta es pot limitar temàticament activant les caselles que ens ofereix el sistema (al principi dels resultats obtinguts).
 • De cadascun dels títols, es mostren les dades bibliogràfiques, un enllaç al sumari, així com les opcions de fer una nova cerca o d'afegir el document a l'apartat personal "Mi estante personal".

 • Per poder accedir al prestatge personal, cal identificar-se prèviament a l'apartat "Iniciar sesión/Finalizar sesión" del marge dret superior (si no es té un compte propi, només cal donar-se d'alta mitjançant l'enllaç "Crear una cuenta" que apareix a aquest mateix apartat).
 • A la part superior de pantalla es mostra la pestanya "Clasificación por capítulos". Aquesta ofereix els 20 capítols més rellevants corresponents a la cerca feta.
 • Tanmateix, la pestanya superior "Recientes" dóna una relació de les darreres cerques fetes. 
 • Quan s'activa un títol concret, aquest s'obre mitjançant l'aplicatiu Ebrary/e-Libro Reader, el qual permet diverses accions com són la inclusió d'anotacions o la impressió/còpia de pàgines concretes del llibre. Qualsevol d'aquestes accions exigeix la identificació prèvia a l'apartat "Iniciar sesión/Finalizar sesión" del marge dret superior (si no es té un compte propi, només cal donar-se d'alta mitjançant l'enllaç "Crear una cuenta" que apareix a aquest mateix apartat).
 • Ebrary/e-Libro Unity Reader s'executa fora de l'explorador d'Internet com un aplicatiu independent que s'instal·la a l'ordinador el primer cop que es fa servir (funciona amb els exploradors de Windows i Linux si l'ordinador té Java 1.6, mentre que amb Mac OS X cal fer servir l'Ebrary/e-Libro QuickView Reader o l'Ebrary/e-Libro Plug-in Reader).
 • Ebrary/e-Libro està integrat amb els productes EndNote o RefWorks, els quals permeten gestionar la informació bibliogràfica extreta dels llibres electrònics consultats.
 • Els investigadors també poden importar els seus documents PDF (fora de la plataforma d'Ebrary) mitjançant una aplicació d'Ebrary/e-Libro descarregable des de la seva web. En cas de dubte, es pot demanar formació per correu electrònic a ebtrain@ebrary.com.
 • Finalment, els usuaris que vulguin consultar els seus llibres guardats d'Ebrary/e-Libro ho poden fer a través de Facebook (Més informació).


 

 Com escoltar els textos?

 

Els ebooks d’Ebrary/e-Libro poden ser escoltats, tant en anglès com en castellà, gràcies a un convertidor de text-veu que llegeix en veu alta pàgines senceres o parts específiques de les mateixes.

Per tal d’activar aquesta prestació, d’especial interès per a les persones amb discapacitats visuals o motrius, cal fer el següent:

 • Instal·lar el Java i actualitzar-lo al navegador d'Internet que es faci servir.
 • Habilitar el "Lector unity" a la plataforma d'Ebrary, accedint a l'apartat "Mis configuraciones" i activant la casella "Ebrary/e-Libro Unity Reader" com a lector predeterminat.

 • Buscar el llibre d'interès i obrir-lo amb el "Ebrary/e-Libro Reader", activant el botó blau del marge dret.

 • Obrir la pestanya "Habla", indicar la veu desitjada (home o dona) i seleccionar el text concret que es vol escoltar (si no es selecciona cap text, el convertidor llegirà en veu alta la pàgina sencera).
 • Finalment, les icones i menús existents permeten iniciar, parar, reiniciar o finalitzar la lectura, així com ajustar l'entonació i velocitat de la veu.


Més informació

Comparteix aquest contingut amb:
La seva puntuació: Cap Mitjana: 3 (2 votes)

CercaEsdeveniments propers

 1. 2014 Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC2014)
  • afegir al google calendar
  • Comença el dia: Dimarts, 14 de Octubre
  • Hora d'inici:
  • Hora d'acabament:
  • A on: Mexico City
  • Descripció: The 2014 International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions will be held at Mexico City, Mexico on 15 - 17 October, 2014. One day pre-conference course will be offered. http://www.sahc2014.mx
 2. 2014 Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC2014)
  • afegir al google calendar
  • Comença el dia: Dimarts, 14 de Octubre
  • Hora d'inici:
  • Hora d'acabament:
  • A on: Mexico City
  • Descripció: 2014 Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC2014) Mexico City, Mexico The 2014 International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions will be held at Mexico City, Mexico on 15 - 17 October, 2014. One day pre-conference course will be offered. http://www.sahc2014.mx