Formulari de sol·licitud de compra de documents

Si voleu proposar la compra d'algun document a les biblioteques de la UPC ompliu el formulari següent.

Totes les sol·licituds seran avaluades per la biblioteca i, si s'escau, es tramitarà la seva adquisició segons la idoneïtat de la proposta i els recursos disponibles.

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Dades personals
Dades del document

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per dur a terme una gestió correcte de la prestació de serveis bibliotecaris. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, amb domicili a: Campus Nord UPC, edifici K2M, Planta S1, Despatx S103-104. Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona, a l'adreça de correu electrònic: info.bibliotequesupc.edu. Així mateix, consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin cedides als estaments oficials públics oportuns i necessaris, i amb la finalitat de garantir la correcta prestació dels serveis sol•licitats. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.

 

Dades de contacte

Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Edifici K2M, planta S1, despatx S103-104
Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona
info.bibliotequesupc.edu
+34934016138