Web of Science

Web of Science (WoS), abans Web of Knowledge, és la interfície web de consulta per a les bases de dades d’ISI (Institute for Scientific Information):

 • Web of Science core collection
 • ISI Journal Citation Reports (JCR)
 • ISI Essential Science Indicators (ESI)

WoS integra tots els productes sota una mateixa plataforma, de manera que permet navegar transversalment entre els seus diferents components.

Els principals tipus de font d’informació són:

 • Revistes
 • Llibres
 • Ponències i actes de congrés
 • Estructures químiques

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.
 • Per a més informació, disposeu d'unes instruccions d'accés PDF a la Web of Science

Com buscar informació?

En la WoS podem cercar a través de diferents formes:

 • La cerca transversal, el CrossSearch, per executar la mateixa cerca a totes les bases de dades d’ISI, com també a les externes.
 • La cerca a cadascun dels productes.
 • Diferents tipus de cerca: general, ràpida, avançada, de referències citades, etc.

Pantalla de cerca a Web of Knowledge

Consultes amb operadors

Les bases de dades permeten l’ús d’operadors per redefinir la cerca:

Operadors booleans:

 • AND recupera registres que contenen les paraules clau de cada conjunt.
 • OR recupera registres que contenen les paraules de dos conjunts i els que només en tenen una d’elles.
 • NOT recupera registres que contenen únicament la paraula del conjunt no exclosa.

Operadors de proximitat:

Els operadors d’adjacència recuperen documents que continguin les paraules adjacents en el mateix ordre.
Same or sent recupera documents que continguin dos o més paraules en una mateixa frase.

Símbols de truncament

 • *, el símbol de l’asterisc serveix per marcar un o un nombre indefinit de caràcters.
 • ?, el signe d’interrogació serveix per substituir un caràcter.
 • $, el símbol de dòlar serveix per substituir un o cap caràcter.

Les bases de dades d’ISI no tenen vocabulari controlat.

Es recomana truncar el nom després de la inicial, ja que els autors se citen de diverses maneres segons la publicació, per exemple: Tedd, L* 

Com desar, imprimir i exportar els resultats?

Un cop seleccionats els resultats, es poden imprimir, desar, enviar per correu electrònic o exportar.

Com analitzar els resultats?

A través de l’opció Analyze, es poden classificar els autors, publicacions, etc. d’un conjunt de resultats seleccionats. 

Ajudes i consells

El portal permet emmagatzemar les estratègies de cerca per a una posterior execució, subscriure’s a un servei d’alertes de citacions bibliogràfiques (Citation Alerts) o crear-se un llistat de publicacions periòdiques seleccionades com a preferits (My Journal List). Per tenir accés a aquests serveis cal registrar-se: 

Pantalla de registre a Wok

Com sortir?

Per sortir de la plataforma cal prémer el botó Log out.
 

Si necessiteu més informació adreceu-vos a qualsevol biblioteca de la UPC o envieu la consulta a: info.bibliotequescorreu electrònicupc.edu.

Darrera actualització: 27/7/2016