UPCommons

UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la visibilitat i, conseqüentment, incrementant-ne l’impacte en la docència i la recerca de tot el món.

Què hi podeu trobar?

Està format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC:

Quines prestacions ofereix?

  • Cerca simultània de continguts a tots els dipòsits.
  • Cadascun dels dipòsits inclou altres possibilitats més específiques, d'acord amb la naturalesa de les seves col·leccions.
  • Accés a altres materials i col·leccions especials.
Darrera actualització: 3/9/2015