RSC ebook collection

  RSC ebook collection Nova finestra és una plataforma que dóna accés a més de 1000 llibres electrònics editats per la Royal Society of Chemistry. D'aquesta plataforma, la UPC ha subscrit consorciadament diversos títols corresponents a la col·lecció "Issues in environmental science and technology" Nova finestra.

Com s'hi pot accedir?

  • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
  • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.

Com buscar la informació?

1. Catàleg de les biblioteques de la UPC

Mitjançant el Catàleg es pot accedir a cadascun dels títols subscrits de la col·lecció "Issues in environmental science and technology":

2. Cerca bàsica

La part superior de qualsevol pàgina de la interfície RSC ebooks collection Nova finestra ofereix una casella on fer cerques per paraula clau, títol, autor, DOI i ISBN:

3. Navegació

La pàgina principal Nova finestra de la plataforma ofereix llistats dels continguts per títol, col·lecció, matèria i data:

4. Cerca avançada

L'activació del botó "Cerca avançada" Nova finestra (a la casella de cerca superior de totes les pantalles) ofereix altres opcions de cerca com, per exemple, la recuperació o exclusió de paraules o combinacions de paraules concretes:

Com visualitzar i/o treballar els resultats?

  • Un cop feta una cerca, el sistema mostra els documents segons la seva tipologia (articles de revista, capítols de llibres o abstracts), els quals es poden reordenar per data o per rellevància:

  • El sistema permet exportar les citacions bibliogràfiques dels resultats seleccionats, prèvia indicació del format o gestor de referències desitjat:

  • El botó "Check access" de la pantalla de resultats permet visualitzar una icona identificativa d'aquells capítols dels quals es pot accedir al text.

  • Un cop activat un capítol concret, aquest es pot guardar i/o enviar a un lector Kindle en format pdf, així com exportar-ne la corresponent citació bibliogràfica.

Darrera actualització: 27/7/2016