RIBA online catalogue

El catàleg de la British Architectural Library del Royal Institute of British Architects (RIBA) recull informació del seu fons des de 1978. Inclou referències d’articles de més de 400 revistes de tots els aspectes de l’arquitectura publicades a 45 països, a més de llibres, dibuixos,  fotos, etc.

Com s'hi pot accedir?

Riba és d'accés gratuït a través d’Internet

Com fer cerques?

Cerca simple:

 • La base de dades ofereix per defecte l’opció Quick search (cerca ràpida) amb una sola casella on podeu escriure les paraules clau que identifiquin el tema sobre el que voleu buscar informació, i el desplegable Collections per limitar la mateixa cerca a un tipus concret de document: arxius (Archives), articles de revistes (Articles) , biografies (Biogfiles), llibres (Books), dibuixos (Drawings), fotografies (Photografs) o tots els documents (ALL).
 • Després d'escriure a la casella de cerca les paraules clau apropiades, seleccioneu SEARCH.

Cerca avançada: 

 • Al mateix requadre de Quick Search trobareu l’accés a Advanced Search, que us  permetrà utilitzar vàries opcions:
  • Keywords: Paraules clau a qualsevol camp  de les dades de la referència del document (autor, títol, matèria, notes, etc.)
  • Author: Cognom(s) i nom de l’autor dels documents.
  • Title Keyword(s): títol o paraules del títol del document.
  • Subject Keyword(s): matèria o paraules clau de la matèria dels documents. En anglès.
  • Name of architect: Cognom(s) i nom o nom de l’equip d’arquitectes.
  • Name of building: Nom de l’edifici o projecte.
  • Journal title: Títol de la revista, útil per buscar informació en tots els números d’una mateixa revista.
 • Totes les caselles tenen botons desplegables per poder seleccionar dues o més opcions de cerca iguals o diferents. A més, es poden combinar les paraules escrites a cada casella utilitzant els operadors booleans dels desplegables laterals. Per defecte es combinen amb l’operador d’inclusió AND, però es pot canviar pels operadors d’exclusió OR o NOT.

 • Els desplegables inferiors permeten limitar per:
  • Collections: tipologia de document (Archives, Articles, Biogfiles, Books, Drawings, Photografs) o ALL, totes les tipologies.
  • Language: llengua en que estan escrits els documents o ANY qualsevol llengua.
  • Format: format dels documents (AV, Book, Early imprints) o ANY qualsevol format.
  • Type: tipologia dels documents per suport i accessibilitat al RIBA ( DVD, Loan, Portrait, Serial,  Short loan, Slides,  Tape Slide, Video) o ANY, qualsevol tipus.
  • Match on: per especificar l’exactitud de les paraules escrites a les opcions de cerca: Keyword (marge ampli), Partial (marge específic mig), Exact (les paraules exactes).
  • Pubyear: l’any de publicació dels documents.
  • Sortby: permet ordenar el resultat de documents obtingut per autor (Author), matèria (Subject), títol (Title), rellevància (Relevance),  de més antic a més nou (Old to New) i viceversa (New  to Old), o None, sense cap ordre establert.
 • Un cop omplertes les caselles apropiades i marcats els límits de cerca, seleccioneu SEARCH.

Com visualitzar els resultats?

 • Es mostren els resultats sota l’encapçalament Search Results amb el número de registres que s’han obtingut i a continuació el llistat de registres en format abreujat. Per exemple, en el cas d’articles de revista, el llistat abreujat mostra: Títol de la revista (en majúscules), títol de l’article, numeració i any.

 • Quan el llistat de registres obtinguts ocupa més d’una pàgina, podeu avançar i retrocedir amb els botons Next i Previous, o bé utilitzar els hipervincles de la numeració de pàgines que apareix dalt i baix del llistat.

 • Podeu seleccionar a cada registre el botó Details per  veure el format complet (Catalogue Record). Els registres complets contenen algunes paraules (Author, Journal, Subject, etc.) subratllades en blau, indicant hipervincles a tots els registres que la base de dades conté amb aquestes paraules.

 • Per a refinar la cerca utilitzeu Limit search o Go Back i tornareu a les opcions avançades amb la darrera cerca executada.

 • Per començar una nova cerca, seleccioneu New search.

Com gravar, imprimir i enviar per correu electrònic els resultats?

 • Des de la llista de registres en format breu o des de cada registre complet, marqueu amb Select aquell/s que vulgueu gravar, imprimir  o enviar per correu electrònic.

 • Sota la barra d’eines Print or email selected records teniu dues opcions per refer la selecció:
  • Remove checked titles marcant prèviament els registres que voleu eliminar de la llista, i
  • Remove all titles esborrant tots els registres seleccionats.
 • Sota la barra d’eines Options, Sort by permet configurar l’ordre del llistat de registres per Autor (Author), Títol (Title) o numeració pròpia de la base de dades (Call number).

 • Seleccionant els botons VIEW, SAVE o Print formatted s’obre una nova finestra amb els registres seleccionats en format text que podeu gravar o imprimir. Si voleu enviar la selecció per correu electrònic, escriviu l’adreça a la casella EMAIL i premeu el botó lateral per enviar.

Com sortir?

Tanqueu la sessió seleccionant Logout.

Ajuda i consells

Per a més informació, dirigiu-vos a:
Servei d’Informació Bibliogràfica de la Biblioteca Oriol Bohigas. ETSAB
E-correu: Biblioteca.ETSABCorreu electrònicupc.edu
Tèl.: 93 401 74 71

Darrera actualització: 24/5/2017