Revistes amb factor d'impacte i en accés obert

El Factor d'impacte és un indicador que mesura la importància d'una revista científica i s'utilitza per a determinar la seva qualitat i la dels seus articles.

Les revistes de grans editorials i de caire comercial sempre han estat les que han tingut factor d'impacte, però des de fa uns anys, les revistes en accés obert Finestra nova (AO) comencen a entrar dins d'aquesta categoria.

Revistes AO, amb factor d'impacte i classificades per àrees temàtiques

A continuació trobareu una selecció (no exhaustiva) de revistes AO, amb factor d'impacte i classificades per àrees temàtiques, realitzada pels bibliotecaris temàtics.

Factors d'impacte emprats

S'han emprat els factors d'impacte següents per l'elaboració de la selecció de revistes:

  • Journal Citation Report (JCR) Finestra nova : L'ISI (Institute for Scientific Information) mesura anualment la qualitat de les revistes i  les publica en diferents edicions (SSCI; SCI; A&HCI). A través del JCR, es pot consultar el Factor d'impacte (FI) i el posicionament dins de la seva categoria (Quartil).

  • Scimago Journal & Country Rank (SJR) Finestra nova : El SJR és un indicador alternatiu al FI, elaborat per Scimago i que anualment avalua les publicacions indexades a la base de dades Scopus.

En el cas de les revistes d'Arquitectura i Urbanisme, a més dels indicadors SJR i FI, s'han tingut en compte.

Darrera actualització: 4/5/2016