PFC i altres treballs acadèmics de l’ETSAB

Què cal fer per dipositar un treball acadèmic a la Biblioteca?

Els estudiants de l'ETSAB autors de:

 • Projecte Final de Carrera (Pla 1994)
 • Projecte Final de Grau (Pla 2010)
 • Treball Final de Grau (Pla 2014)
 • Projecte Final del MArqEtsaB (Pla 2014)
 • Treball Final del MBArch
 • Treball Final del MBLandArch

que hagin obtingut una qualificació d’excel·lent, cal que dipositin una còpia digital del seu treball al dipòsit de treballs acadèmics d’UPCommons Nova finestra

Per poder dipositar aquests treballs cal lliurar a la biblioteca:

A més, facilitat per l’Àrea de Gestió Acadèmica del centre a la Biblioteca ETSAB, la declaració de confidencialitat dels treballs acadèmics omplert i signat pel tutor de cadascun dels treballs.

Què cal fer per consultar treballs acadèmics d’anys anteriors?

Els treballs presentats a partir del 2008 amb la qualificació d'excel·lent es poden consultar en format digital en accés obert al dipòsit Treballs acadèmics UPC Nova finestra.

A més dels treballs d’anys anteriors disponibles a UPCommons, a la Biblioteca de l'ETSAB es troben els següents PFC en format paper, la localització dels quals es pot portar a terme tal i com s'explica a la guia Com cercar projectes final de carrera al Catàleg de les biblioteques de la UPC Nova finestra:

 • del 1978 al 1985 amb qualificació igual o superior a 7
 • del 1986 al 1995 amb qualificació igual o superior a 8
 • del 1996 al 2007 amb qualificació d'Excel·lent

Les condicions de consulta d'aquests treballs a la biblioteca són:

 • La consulta s'ha de fer "in situ" (estan exclosos de préstec) i no es poden escanejar per motius de conservació
 • Es consulten a la planta -1 i s’han de demanar al taulell d’Informació Bibliogràfica
 • Els que tenen el topogràfic tipus “ETSAB-PFC nº-C” són de gran format i es conserven a l’Arxiu Gràfic (cal demanar cita prèvia per consultar-los a: biblioteca.etsabcorreu electrònicupc.edu)
Darrera actualització: 12/1/2016