Noves adquisicions de les biblioteques de la UPC

Consulteu les noves adquisicions que hem incorporat al Catàleg durant els darrers 2 mesos, actualitzades diàriament. Les trobareu ordenades per les principals àrees temàtiques de la UPC i per la biblioteca on es troben físicament. També podeu veure els darrers recursos electrònics incorporats a la biblioteca digital de la UPC:

Si voleu recuperar documents del nostre fons per qualsevol altre criteri de cerca (matèries més específiques, autors o idiomes concrets, ...), empreu l'opció cerques preferides Nova finestra del Catàleg.

Aquesta prestació, disponible per a tots els usuaris donats d'alta al Catàleg, permet guardar les pròpies cerques preferides (sense haver d'escriure-les cada vegada) i activar el servei d'alerta Nova finestra per rebre setmanalment els nous títols que compleixin les característiques de la vostra cerca.

Selecció i adquisició de nous documents

Si voleu proposar l'adquisició d'un document a les biblioteques de la UPC, ompliu aquest formulari.

Totes les sol·licituds seran avaluades per la biblioteca i, si s'escau, es tramitarà la seva adquisició segons la idoneïtat de la proposta i els recursos disponibles, i d'acord amb els criteris exposats en el Pla de gestió i desenvolupament de la col·lecció PDF.  

Les biblioteques de la UPC donen prioritat en el desenvolupament de les seves col·leccions a l’adquisició de materials en qualsevol suport necessaris per:  

  • Donar suport a l’aprenentatge i la docència de la Universitat.
  • Crear una col·lecció de recerca que doni suport a les titulacions de grau i de postgrau i a altres activitats acadèmiques i de recerca que es porten a terme en les àrees pròpies de la Universitat.
Darrera actualització: 2/11/2015