JSTOR

JSTOR és una organització sense ànim de lucre que té la doble missió de crear i mantenir un arxiu perpetu d’importants revistes acadèmiques i de proveir el més ampli accés a elles. L’èmfasi de JSTOR recau en els fons antics en contraposició a la política generalitzada d’editorials, que generalment ofereixen els darrers anys publicats. Degut a aquesta missió d’arxiu que realitza JSTOR, hi ha un buit (anomenat moving wall), generalment de 3 a 5 anys, entre l’edició més recent d’una publicació i el contingut disponible a JSTOR. Per saber quin buit té una publicació, cal anar a la pàgina d’informació de la publicació.

JSTOR consta de diferents col·leccions. La UPC actualment subscriu tres de les col·leccions: Arts & Sciences I, II i III. Així, l’abast temàtic és sobre arts i ciències en general: economia, política, ciència, sociologia, humanitats, matemàtiques, estadística…

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.

Quines opcions de cerca ofereix?

Basic search

 • Permet combinar quatre termes mitjançant operadors booleans.
 • La cerca es pot fer als camps text complert, autor, títol, resum i subtítol.
 • En el moment de fer la cerca cal seleccionar una o més disciplines.
 • La cerca es pot limitar per tipus de document i per data de publicació.

Advanced search

 • Permet escriure la cerca lliurement, podent usar operadors booleans.
 • En el moment de fer la cerca cal seleccionar una o més disciplines.
 • La cerca es pot limitar per tipus de document i per data de publicació.

Browse

 • Permet buscar una publicació per disciplines o bé mitjançant un llistat alfabètic de títols.

Operadors booleans

Permet els operadors booleans següents:

 • AND: fa la intersecció entre els termes que van units amb aquest operador.
 • OR: fa la unió entre els termes que van units amb aquest operador.

Operadors de proximitat

 • NEAR: recupera els termes en la mateixa frase (10 paraules) o en el mateix paràgraf (25 paraules).

Truncaments

 • +: permet recuperar el singular i plural d’un terme, afegint + al final de la forma singular del terme.

Serveis personalitzats

 • A la pàgina de resultats d’una cerca, hi ha l’opció de guardar totes les citacions, o guardar només les seleccionades.
 • Aquestes citacions es poden enviar per correu electrònic, i també es poden exportar amb un format compatible amb els gestors de referències (EndNote, ProCite, Reference Manager  i RefWorks).
Darrera actualització: 27/7/2016