Journal Citation Reports

El Journal Citation Reports (JCR) és una base de dades produïda per ISI (Institute of Scientific Information). Presenta dades estadístiques d’unes 7.600 revistes que permeten determinar, d’una manera sistemàtica i objectiva, la importància relativa de cada revista dins la seva categoria temàtica.

El JCR permet saber quines són les publicacions que se citen més ràpidament (factor d’immediatesa) i quines tenen major impacte (factor d’impacte) en la comunitat científica.

Es presenta en edició de ciències i edició de ciències socials i cobreix més de 7.000 publicacions revisades d’aproximadament 200 disciplines. Es poden consultar totes les edicions des de 1997. S’actualitza un cop l’any.

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.

Si us ho demana a l'arribar al recurs, cal posar el loguin personal o seleccionar Federation of Spain by FECYT al desplegable.

Quines opcions de cerca ofereix?

La consulta del Journal Citation Reports es realitza a partir del Web of Knowledge, que és la plataforma comuna per accedir a totes les bases de dades d’ISI. La base de dades presenta les següents opcions de cerca:

 • Per a grup de revistes: permet veure un grup de revistes per matèria, editor o país. La informació recuperada es pot ordenar per títol de revista, citacions rebudes, factor d’impacte, factor d’immediatesa, articles publicats i vida mitjana de les citacions.
 • Per títol de revista concret. Es pot buscar per: títol complet, títol abreujat, paraula del títol i ISSN. Si es busca per un títol determinat s’aconsella fer servir la llista de revistes que ISI proposa. Els truncaments s’indiquen amb asterisc per cap, un o més caràcters truncats. No es poden fer servir els operadors booleans.
 • A partir de la llista alfabètica de tots els títols inclosos a la base de dades.
 • El JCR també proporciona informació referent als canvis de títol de les publicacions al llarg del temps a partir de l’opció: Journal Title Changes.

Com treballar amb els resultats? 

 • Els resultats es visualitzen en format de taula.
 • Per seleccionar resultats, cal marcar-los amb l’opció Update per tal que s’incorporin a la Marked List, que és la llista personal on s’acumulen els registres realitzats i seleccionats durant una sessió.
 • Si seleccioneu una revista de la finestra de resultats, n’apareix el registre complet, que inclou a la part superior un resum de les dades de la revista:
  • Cited journal data: Mostra les publicacions que han citat més vegades la revista seleccionada.
  • Citing journal data: Mostra les publicacions més citades per la revista seleccionada.
  • Impact factor trend: Mostra l’evolució del factor d’impacte de la revista durant els últims 5 anys.
  • Related journals: Presenta un llistat de revistes relacionades tenint en compte les citacions rebudes.
 • A la part inferior, apareix informació sobre la revista (títol complet i títols abreujats, periodicitat, llengua, editor, matèries, etc.) i els càlculs dels diferents índexs.

Com imprimir, desar i enviar els resultats?

 • El llistat de revistes recuperat es pot ordenar i organitzar prement Sort again.
 • Podeu afegir revistes a una llista, marcant les caselles i a continuació prement el botó Marked List.
 • Per veure la llista seleccioneu l’opció Marked List de la barra d’eines.
 • Podeu imprimir els resultats seleccionats amb l’opció Format for Print o bé desar-los amb el Save to File en format text.

Ajudes i consells

 • Impact Factor (factor d’impacte): és la mitjana de vegades que en un any determinat van ser citats els articles publicats per una revista durant els 2 anys anteriors (per exemple, mitjana de les citacions que l’any 2004 s’han fet dels articles publicats els anys 2003 i 2002). El factor d’impacte és l’índex bibliomètric més utilitzat per comparar una determinada revista amb altres publicacions del mateix àmbit temàtic.
 • Immediacy Index (factor d’immediatesa): mesura la rapidesa en què els articles d’una revista se citen el mateix any en què han estat publicats.
 • Cited Half Life (vida mitjana de citacions rebudes): és l’edat a partir de l’any actual (any del JCR seleccionat) del 50% dels articles citats de la revista.
 • Citing Half Life (vida mitjana de citacions incloses): és el nombre d’anys de publicació, a partir de l’any en curs, que representa el 50% de les actuals citacions publicades per una revista en les referències dels seus articles.

Aquestes dues darreres dades s’utilitzen per avaluar les col·leccions.

Si voleu més informació sobre aquestes bases de dades, adreceu-vos a qualsevol biblioteca o envieu-nos la vostra consulta a info.bibliotequescorreu electrònicupc.edu.

Darrera actualització: 28/11/2016