ICONDA (International Construction Database)

ICONDA (International Construction Database) conté al voltant de 550.000 referències procedents de més de 400 publicacions especialitzades (revistes, llibres, reports, conferències, ...) en el camp de la construcció, enginyeria civil i arquitectura. Les referències són en anglès.

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, pot requerir autenticació.

Com fer les cerques?

Cerca simple

 • Introduïu els termes (en anglès) al camp “search”. Es farà la cerca a tots els camps.
 • Utilitzeu els operadors booleans AND, OR, NOT, per tal d’especificar la vostra cerca:
  • AND: Introduïu l’operador AND entre dos termes per recuperar referències que continguin els dos termes alhora. Ex: structures AND concrete
  • OR: Introduïu OR entre dos termes per recuperar referències que continguin o un terme o bé, l’altre, o bé els dos. Ex: roof membrana OR roof waterproofing
  • NOT: Introduïu NOT per buscar pel primer terme però no pel segon. Ex: civil engineering NOT bridges
  • Combinació amb els operadors booleans: introduïu entre parèntesi la fòrmula de cerca. Ex: (renovation OR insulation) AND energy
 • També podeu utilitzar TRUNCAMENTS. Useu l’asterisc (*) davant o darrera del terme/s que us interessi. Ex:
  • insul* recupera insulate, insulation, insulating
  • Podeu cercar per dues paraules juntes therm* insulat*    
  • *contractor recupera subcontractor, primecontractor

Cerca avançada

 • Free Search: Cerca per el terme introduït a qualsevol part del registe - el mateix que a la Cerca Simple.
 • Keyword: Cerca referencies per les paraules clau introduïdes que han estat indexades prèviament segons un vocabulari controlat.
 • Autor. Ex: Müller (trobarà també “Mueller”)
 • Organització: Introduïu els autors corporatius (associacions, institucions, empreses...). Ex: American  Society of Civil Engineers ASCE
 • Publication Year: Permet acotar la cerca per data. Ex: 2000 to 2004
 • Source: Recupera pel terme/s considerant la Font del document: Títol de revista, congrés… Ex: Tectónica ; I.A.S.S. Symposium Spatial Roof Structures.
 • Tipus de document: El desplegable permet cercar per:
  • Article de revista
  • Llibre
  • Capítol de llibre
  • Norma
  • Tot tipus de document
 • Language: Ex: french, spanish, …

Com visualitzar i treballar els resultats?

 • Un cop s'obté el resultat, seleccioneu la casella de les referències i podeu visualitzar-les en 2 formats de sortida diferents:
  • Biblographic data only
  • Full abstract: mateixes dades anteriors + Keywords

O bé, seleccionar tots els registres recuperats i visualitzar-los.

 • Podeu visualitzar el resultat per any en ordre descendent o ascendent, punxant sobre la fletxeta de la  icona:
  • ordre descendent
  • ordre ascendent
 • Un cop teniu els resultats (norma, article de revista…) teniu dues opcions:
  • Descarregar gratuïtament l’article, el capitol del llibre … :
   • “You can download this title, free of charge,
   • [Go to download from Publisher],
   • o Final del formulario
  • Pagar per obtenir el document:
   • On request, our Literature Sourcing Service will check availability pricing and shipping cost for this title,
   • [Availability check]
 • Finalment, des de la pantalla Basic search podeu consultar l’Històric, el resum de les cerques fetes durant la connexió.
Darrera actualització: 27/7/2016