Gale Virtual Reference Library

Accés a Gale Virtual Reference LibraryGale Virtual Reference Library és una base de dades que conté una selecció d’obres de referència electròniques, principalment enciclopèdies especialitzades en ciència, tecnologia i medicina.

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.
 • Es permet un nombre il·limitat d’usuaris simultanis

Com buscar la informació?

Cerca bàsica

Permet recuperar articles existents a qualsevol de les enciclopèdies de la base de dades mitjançant l’ús dels següents termes:

        Cerca bàsica a Gale

 • Paraula/es del títol de l’article

 • Paraules clau de l’article (títol, autor/s, 50 primeres paraules del text i temes o descriptors assignats)

 • Paraula/es del text sencer de l’article (incloses les opcions permeses amb la cerca per paraula clau anterior).

 • L’opció “Select a publication below” de la cerca bàsica també permet buscar un article a una enciclopèdia determinada seleccionant-la directament des d’un índex de matèries.    

           Buscar un article dins d'una enciclopèdia a Gale

 • Un cop s’ha seleccionat una enciclopèdia, apareix una pantalla amb informació sobre la mateixa (ISBN, e-ISBN, tema, descripció, sumari, índex i llistat de les il·lustracions incloses). El sumari i índex permeten la recuperació de tots els articles de l’enciclopèdia mitjançant la seva selecció directa.           Visualització de les dades del recurs a Gale

 • L'opció "How to cite" ofereix la referència bibliogràfica del document en el format que es desitgi (MLA (Modern Language Association), APA (American Psychological Association) o text pla amb etiquetes bibliogràfiques (Z39.80)). Opcionalment es poden exportar les referències als gestors Endnote, Procite o Reference Manager.

 • L’opció “Find within this publication" existent al marge dret superior de la pantalla, permet realitzar una cerca avançada dins d'una obra concreta.

           Buscar dins d'una obra a Gale

Cerca avançada

Permet recuperar articles de qualsevol de les enciclopèdies de la base de dades emprant termes existents a altres camps:

 • Paraules clau de l’article (títol, autor/s, 50 primeres paraules del text i temes o descriptors assignats
 • Text sencer de l’article
 • Títol de l’article
 • Autor/s dels articles
 • Títol, ISBN o editor de l’enciclopèdia
 • Descriptors d’imatges o fotografies que puguin aparèixer al document (“image caption”)
 • Pàgina inicial de l’article (cal tenir en compte, però, que alguns editors no paginen els documents electrònics o que ho fan amb una paginació diferent a la versió impresa).
 • Número identificador dels articles de la base de dades (existent al peu de pàgina de cadascun d’ells)
 • Cerques prèvies fetes durant la sessió
 • Per altra part, es poden limitar els resultats pel títol o data de publicació de l’enciclopèdia, per temes, per tipus d’usuari, així com per documents que continguin imatges.

Altres opcions de cerca

La barra d’icones superior ofereix com a opcions de cerca addicionals la recuperació dels documents favorits, totes les cerques fetes durant la sessió, la consulta del diccionari Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary i les enciclopèdies disponibles a la base de dades.

Altres cerques a Gale

Llenguatge d'interrogació

Independentment de la cerca emprada, el sistema permet l’ús dels següents operadors de cerca:

 • Asterisc * per recuperar un o diversos caràcters amb l’arrel indicada (pigment* recupera pigments, pigmentation, ...)
 • Interrogant ? per recuperar un caràcter (relev?nce recupera relevance)
 • Exclamació ! per recuperar un caràcter o cap (col!r recupera Color [americà] i colour [anglès])
 • Els termes de cerca es poden combinar mitjançant els operador booleans: AND (resultats que contenen tots els termes introduïts), OR (resultats que contenen qualsevol dels termes introduïts) i NOT (resultats que contenen el primer terme però no el segon)
 • Wn (shared w3 values recupera registres en què values apareix 3 o menys paraules després de shared).
 • Nn (electronic n5 learning recupera registres en què electronic i learning es troben en 5 o menys paraules un de l’altre en qualsevol direcció).
 • > (> 2000 recupera documents publicats després de l’any 2000)
 • ge (ge 2000 recupera documents publicats a o després de l’any 2000)
 • < (<2000 recupera documents publicats abans de l’any 2000)
 • - (2000-2005 recupera documents publicats entre els anys 2000 i 2005)

Com visualitzar  i treballar els resultats?

Visualització dels resultats

Els resultats obtinguts s’ofereixen ordenats per rellevància, tot i que es poden reordenar pels títols dels articles o de les enciclopèdies font mitjançant el menú desplegable que apareix a la part superior dreta de la pantalla. De cadascun d’aquests resultats s’ofereix la següent informació:

 • Article en HTML
 • Article en PDF
 • Informació sobre l’enciclopèdia on es troba l’article (ISBN, e-ISBN, tema, descripció, sumari, índex, llistat de les il·lustracions incloses)
 • Referència bibliogràfica de l’article en el format que es desitgi (MLA, APA o text pla amb etiquetes bibliogràfiques (Z39.80)). També es poden exportar les referències als gestors Endnote, Procite o Reference Manager.

Es pot fer una nova cerca bàsica per paraula clau emprant la casella "Quick Search" del marge superior esquerre de la pantalla.

Les caselles “Mark” de cadascun dels articles recuperats permeten la seva selecció per tal de poder-los obtenir en qualsevol moment des de l’opció “Marked items” existent a la barra de navegació superior (es poden seleccionar fins a 50 documents).

Al marge esquerre de la mateixa barra de navegació superior apareix la icona "Mark info", la qual ofereix les següents prestacions:
          Generar URL per a ls documents seleccionats a Gale

 • Creació d’una URL del llistat dels documents seleccionats (“Marked items”), per tal de poder copiar-la i enganxar-la a altres documents
 • Crear una adreça d’interès o preferit al propi navegador, que remeti al llistat dels documents seleccionats
 • Enviar per correu electrònic la URL del llistat dels documents seleccionats.

Impressió, còpia i/o tramesa per correu electrònic dels resultats

Els articles de les enciclopèdies es poden imprimir, gravar o enviar per correu electrònic emprant les icones corresponents de la barra que apareix a la part superior de la pantalla dels resultats.

Imprimir, gravar o enviar els resultats de les cerques a Gale
La tramesa de l’article per correu electrònic es pot fer amb format HTML o en text pla, així com incloure-hi la referència bibliogràfica normalitzada.

Quines són les condicions d’ús?

D’acord amb el contracte signat amb el proveïdor, els usuaris autoritzats poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.
 

Darrera actualització: 27/7/2016