Food science and Technology abstracts (FSTA)

FSTA és una base de dades especialitzada en el camp de la indústria agroalimentària. Està produïda per Ovid i inclou més de 740.000 registres bibliogràfics, incloent patents, informes, i legislació entre altres tipus de documents

 • Àmbit geogràfic: internacional.
 • Abast cronològic: des del 1969 fins a l’actualitat.
 • Actualització: setmanal

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.

Quines opcions de cerca té?

Un cop heu accedit, apareix una pantalla amb les bases de dades disponibles del proveïdor, on heu de seleccionar FSTA i clicar Continue.

Trobareu tres opcions de cerca:

 • Advanced search: on podeu cercar per paraula clau, autor, títol de l’article o títol de la revista, depenent quina pestanya marqueu
 • Basic search: on es mostren dos casillers de cerca, un per posar-hi una o més paraules clau i l’altre per indicar el/s cognom/s de l’autor
 • Find citation: per localitzar una citació bibliogràfica en concret

En tots els casos es recomana l’utilització dels operadors booleans AND, OR i NOT per a una millor recuperació dels resultats.

Com utilitzar els operadors booleans?

 • ? AND recupera registres que incloguin els termes de cerca que enllaça (exemple: milk AND cows)
 • ? OR recupera els registres que incloguin algun dels termes de cerca (exemple: milk OR cheese)
 • ? NOT recupera resgistres que incloguin el primer terme de cerca però no el segon (exemple: milk NOT cows)
 • S’utilitza el símbol $ per efectuar truncaments de més d’un carácter (wom$n)
 • El símbol # reemplaça un sol caràcter (house#)
 • El símbol ? reemplaça un o cap caràcter (a?ple)
 • La funció Find Similar (cercar similars) pren conceptes de cerca del títol, de l’article i els busca, a més dels sinònims relaccionats en altres títols d’articles. Per utilitzar aquesta opció, cliqueu a l’icona Find Similar que es troba sota de resultat que es vol cercar. Es mostraran en primer lloc els més rellevants. Els resultats d’aquesta cerca també es guarden a Search history

Com seleccionar i visualitzar els resultats?

Un cop efectuada la cerca es mostren els resultats obtinguts; cliqueu Display per visualitzar els resultats.

Per defecte, la finestra de l’historial només mostra les quatre darreres cerques. Per visualitzar-ne més, apareix la pestanya Expand. Per contraure-la de nou, s’ha de clicar a Contract.

Com imprimir, gravar i enviar els resultats?

L’administrador de resultats es troba al final de cada plana de visualització de resultats. Escolliu entre les opcions de sortida i después seleccioneu imprimir, enviar per correu electrònic o exportar (guardar).

Per imprimir els enllaços d’hipertexte, seleccioneu Display des de la columna Action. A continuació, feu Print des de l’explorador. Si no voleu imprimir els enllaços d’hipertexte, seleccioneu Print preview i després Print a l’explorador.

Per enviar documents per correu electrònic a més d’un destinatari, separeu-los amb comes.

Com utilitzar l'historial de cerca?

Per guardar l’historial de cerca, cliqueu a la icona Save Search/Alert situada sota la taula Search History.

Per ejecutar una cerca guardada, cliqueu al botó Saved Searches/Alerts. A continuació, seleccioneu:

 • Run per fer la cerca,
 • Delete per esborrar-la,
 • Copy per fer-ne una còpia ,
 • Rename per canviar-li el nom,
 • Edit per editar-la, o
 • Display per mostrar-la.

 

Si necessiteu més informació adreceu-vos a qualsevol biblioteca de la UPC o envieu la consulta a: info.bibliotequescorreu electrònicupc.edu.

Darrera actualització: 27/7/2016