Bases de dades

MetaLib és l’eina de gestió de recursos electrònics de les biblioteques de la UPC. Les bases de dades de llibres i revistes electròniques us ofereixen informació científica i tècnica de qualitat.

Què hi podeu trobar?

Metalib permet accedir a les bases de dades de llibres i revistes electròniques subscrites per les biblioteques de la UPC. Utilitzeu-lo per:

  • Trobar referències d'articles de revista, comunicacions a congressos, llibres, catàlegs de biblioteques, tesis, e-prints, patents i normes, diccionaris i enciclopèdies, portals temàtics, recursos web seleccionats, premsa digital, butlletins oficials, etc.
  • Conèixer fonts d'informació d'un àmbit temàtic determinat (arquitectura, enginyeria, etc.)

Quines prestacions ofereix?

  • Cercar simultàniament diferents recursos (bases de dades, pàgines web, revistes electròniques, etc.) a través d’una única pantalla de cerca, obtenint un llistat ordenat per rellevància i sense duplicats
  • Localitzar els documents i accedir al text complet si està disponible
  • Accedir al vostre espai personal, on podeu guardar cerques preferides i generar alertes periòdiques

Per a més informació, consulteu la guia d'ajuda.

Documents adjunts

Darrera actualització: 28/7/2016