Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona

L'Instituto Hidrográfico de la Marina de España ha posat en obert totes les cartes nàutiques espanyoles en el seu web. Aquest organisme publica tota la documentació obligatòria i necessària per...

L'exposició sobre aquesta naviera que acaba de complir 100 anys és itinerant, acaba de visitar el Museo Naval de Madrid, i recorrerà els ports on la naviera hi és present.

Aquesta guia, adreçada a estudiants universitaris, ofereix orientació sobre la informació i la literatura científica; com seleccionar i analitzar la fiabilitat dels continguts que es troben al...

Més de 12.000 documents de gran valor històric en linia ha posat a l'abast el Port de Tarragona dins el projecte l'Arxiu Digital. Entre ells entrades i sortides de vaixells des de 1874,  ...

Us oferim 2.093 llibres electrònics del proveïdor Elsevier, tots ells publicats els anys 2015 i 2016 (parts dels quals passaran a ser propietat de la UPC a finals de l'any 2017)....

FUTUR. Portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC

Posem en marxa una nova versió de FUTUR que incorpora novetats com la visualització dels projectes R+D+I no competitius que no disposen de clàusula de confidencialitat o la nova secció "Racó...