upcommons

Podeu consultar el rànquing dels 75 treballs acadèmics de la UPC més consultats a...

Podeu consultar el rànquing dels 75 treballs acadèmics de la UPC més consultats a...

Podeu consultar el rànquing dels 75 treballs acadèmics de la UPC més consultats a...

Podeu consultar el rànquing dels 75 treballs acadèmics de la UPC més consultats a...

La col·lecció Research data d'UPCommons permet publicar, compartir, descriure i llicenciar dades de recerca en obert vinculades a una publicació (suplementary information) o a un projecte...

La col·lecció Research data d'UPCommons permet publicar, compartir, descriure i llicenciar dades de recerca en obert vinculades a una publicació (suplementary information) o a un projecte...

La col·lecció Research data d'UPCommons permet publicar, compartir, descriure i llicenciar dades de recerca en obert vinculades a una publicació (suplementary information) o a un projecte...

La col·lecció Research data d'UPCommons permet publicar, compartir, descriure i llicenciar dades de recerca en obert vinculades a una publicació (suplementary information) o a un projecte...

El portal europeu OpenAire situa el dipòsit institucional UPCommons entre els 20 primers proveïdors de publicacions resultants de projectes H2020.

UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC, estrena nova versió amb moltes novetats: nou disseny, millores en la navegació i cerca, adaptació a dispositius mòbils, visualització d'estadístiques...

Pàgines

Subscriure a upcommons