topogràfic

Com saber a quin prestatge es troba físicament un document?

És el codi numèric o alfanumèric col·locat al llom dels llibres que identifica cada document i l’ordena al prestatge.

Subscriure a topogràfic