sessions d'acollida

Tutorials i presentacions / Tutorials and presentations 

Sessions de formació per saber localitzar, avaluar i utilitzar la informació de manera efectiva, per a treballs acadèmics o investigació

Subscriure a sessions d'acollida