revistes

Col·lecció de revistes especialitzades en arquitectura, construcció i urbanisme a la biblioteca de l'ETSAB.

Col·leccions pròpies de la Biblioteca de l'ETSAB

Conèixer el quartil d'una revista ISI

Índex bibliomètric per avaluar la importància relativa d'una revista en el món científic

Revistes en paper i suport electrònic que es reben a les biblioteques de la UPC
...

Subscriure a revistes