publicació

L'informe es centra en la publicació científica especialitzada en l'àmbit temàtic propi de l'ETSETB: l'enginyeria de telecomunicacions i l'electrònica.

Continguts de l'activitat

  1. La comunicació científica informal. Ciència 2.0
  2. La publicació científica
  3. Estratègies per publicar

Eines de suport a la publicació a la UPC

Subscriure a publicació