ordinadors

Des d'aquest novembre els 20 ordinadors de l'aula d'informàtica i els 8 ordinadors de la planta 2 de la biblioteca del campus tenen programari nou, i incorporen la prova pilot d'escriptoris...

L'Àrea CLIC és un espai de treball i autoaprenentatge que la biblioteca posa a disposició dels seus usuaris per a que puguin desenvolupar les seves tasques acadèmiques i de desenvolupament...

Els recursos electrònics són un element clau en el funcionament de les biblioteques.

Subscriure a ordinadors