orcid

L'ORCID-ID és el codi alfanumèric que permet identificar cada investigador, evitant ambigüitats entre autors.

Subscriure a orcid