obtenció de documents

The Interlibrary Loans Service (Servei d'Obtenció de Documents - SOD):

On trobar documents que no són a les biblioteques de la UPC.

El Servei d'Obtenció de Documents (SOD) proporciona a la comunitat universitària documents que no estan disponibles a les biblioteques de la UPC i originals o còpies de documents de les...

Subscriure a obtenció de documents