gestors de referències

Per resoldre aquestes preguntes, consulteu Mendeley-...

Trucs per a una lectura eficient, síntesi de documents, bibliografia i gestors de referències

Programa del taller sobre Mendeley Premium adreçat a estudiants de màster i doctorat

Activitat de formació sobre els recursos d’informació en arquitectura, construcció i urbanisme

Subscriure a gestors de referències